Redwatch ponownie online - aktualizacja 2
Po kilku tygodniach nieobecno?ci Redwatch powróci? do Google i Internetu. Niestety Redwatch nadal dzia?a. Powróci? te? na google ale ju? na drugiej pozycji a nie pierwszej. Przed ni? jest parodia strony. A zatem jedyne co mo?na zrobi?, to kontynuowa? dzia?alno?? kiluj.pl.
Zmieniony ( 25.05.2013. )