Redwatch wy??czony
Konto na serwerze, na którym by?a strona RedWatch zosta?o zawieszone. Czy?by uda?o si? zablokowa? RedWatch?? A mo?e Amerykanie przyznali nam wreszcie racj??? Mo?liwe, ?e wkrótce si? dowiemy...
Zmieniony ( 25.05.2013. )