Redwatch znów online - aktualizacja
Przez chwil? my?la?em, ?e strona RedWatch ma jakie? genialne zabezpieczenia, ale myli?em si? - oni tylko cz?sto zmieniaj? adres. Po wpisaniu do skryptu kiluj.bat adresu:
www.redwatch.info
zamiast:
pl.redwatch-russia.info
i zacz??o si? ?ci?ganie redwatcha, a dzi?ki temu coraz skuteczniejsze jego blokowanie...
Zmieniony ( 25.05.2013. )