Redwatch znów online - niestety
Redwatch to strona szerz?ca nienawi?? na tle rasowym, antysemityzm, walk? z anarchistami, lewakami i kim tam im si? jeszcze nie spodoba. Przy okazji ?amie kilka paragrafów z polskiego prawa, lecz niestety polskie prawo jest bezsilne(prawie), bo serwer jest w USA.

Na szcz??cie jest na to antidotum prosty skrypt-"kiluj" który cyklicznie pobiera ca?a stron? z serwera, powoduj?c jego zapchanie, przeci??enie itd... Jakby kto? nie wiedzia? gdzie mo?na znale?? kiluj.pl, na stronie http://www.kiluj.pl/ znajdziesz ten skrypt w dziale download.

P.S. Mam w?tpliwo?ci, czy skrypt odniesie swój skutek, bo Redwatch ci?gle zmienia domeny. Ale nied?ugo co? na to poradz?...

Zmieniony ( 25.05.2013. )