Bestemoneys.com - Everything about best e-currencies and related businesses!

Newsflash

Dzisiaj doda?em "now?" star? gr?. Gra ma nienajciekawsz? grafik?, jeszcze gorszy d?wi?k, ale wci?ga i tak. ?eby pozna? szczegó?y, zapraszam do dzia?u Download
 
Mniej retencji danych w UE! PDF Drukuj Email
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Kilka dni temu dowiedzia?em si?, ?e ETS (Europejski Trybuna? Sprawiedliwo?ci) zniós? dyrektyw? o retencji danych. Okaza?o si?, ?e dyrektywa nie posiada ?adnych zabezpiecze? przed nadu?yciami i niepotrzebnie ingeruje w prywatno?? Europejczyków.

Trybuna? Sprawiedliwo?ci zniós? dyrektyw? z 3 podstawowych przyczyn:

  1. Dyrektywa nie przewiduje koniecznych ogranicze? lub wyj?tków, które by?yby zale?ne od celu, jakim jest zwalczanie powa?nych przest?pstw. Traktuje ona w sposób uogólniony wszystkie jednostki, ?rodki ??czno?ci i dane o ruchu.
  2. Dyrektywa nie przewiduje ?adnego obiektywnego kryterium, które pozwoli?oby zagwarantowa?, by w?a?ciwe organy krajowe mog?y wykorzystywa? dane wy??cznie do zapobiegania przest?pstwom, które mog? by? uwa?ane za wystarczaj?co powa?ne, by uzasadni?  ingerencj? w prywatno??.
  3. Okres przetrzymywania danych jest wzi?ty "z kapelusza". Innymi s?owy dyrektywa nie precyzuje obiektywnych kryteriów, na podstawie których nale?y ustali? okres zatrzymywania danych
Wi?cej w Dzienniku Internautów.

 

Zmieniony ( 16.06.2014. )
 
« poprzedni artyku┼é
RocketTheme Joomla Templates website monitoring service