Bestemoneys.com - Everything about best e-currencies and related businesses!
Pedofile chroni? NSA! PDF Drukuj Email
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Spis treści
Pedofile chroni? NSA!
Strona 2

Jak pedofile s?u?? politykom?

Gdy oburzony t?um  zaczyna mówi? stop, brytyjscy politycy, tak samo jak Donaldar Tuskaffi zaczynaj? bedzi? jak w malignie o pedofilach. Olivier Robbins stwierdzi?, ?e ujawnienie przez pras? dokumentów od Edwarda Snowdena stanowi?o prawdziwe zagro?enia dla bezpiecze?stwa narodowego, gdy? mog?o pomóc terrorystom w unikni?ciu wykrycia.Jednak ?eby doda? sobie jeszcze wi?cej wiarygodno?ci, stwierdzi? teraz,  ?e wycieki pomog?y te? pedofilom zatrze? swoje ?lady online. Tylko tutaj zaczyna si? robi? dziwaczne powi?zanie: utrudnienia w inwigilacji wed?ug polityków s? nara?aniem si? na terroryzm, ale ?eby zamkn?? usta niedowiarkom, dorzuca si? jeszcze pedofilów. Tylko ?e o ile terroryzm (przynajmniej w teorii) jest w miar? sporym zagro?eniem, o tyle margines marginesu, jakim s? pedofile, nie stanowi zagro?enia dla wi?kszej ilo?ci ludzi przynajmniej je?li traktowa? ka?dego pedofila z osobna, Walka z pedofili? nie jest dla mnie jakimkolwiek uzasadnieniem tej ca?ej inwigilacji i ju? nawet terrory?ci trac? na znaczeniu w takim zetawieniu.

Tymczasem ja osobicie mam totalnie w dupie pedofilów w aspekcie odbierania mi prawa do wolno?ci wypowiedzi, czy coraz bardziej postepuj?cej  inwigilacji. Nasza wolno?c jest wa?niejsza, ni? minimalne utrudnienia w ?apaniu przestepców seksualnych. Od ?apania pedofili jest policja, a nie s?u?by specjalne.Zmieniony ( 23.11.2013. )
 
nastÄ™pny artykuĹ‚ »
RocketTheme Joomla Templates website monitoring service