Newsflash

Kilka dekad temu rz?dz?cy w wielu krajach uwierzyli go?ciowi zwanemu Al Gore i postanowili podpisa? Protokó? z Kioto. Protokó? zak?ada? ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (g?ównie CO2) do okre?lonych poziomów. Okaza?o si?, ?e jest to zbyt kosztowne i niszcz?ce dla rozwoju gospodarki. Ten film przedstawia, jak to widz? przeci?tni Polscy politycy i Janusz Korwin-MIkke

 http://www.youtube.com/watch?v=wWFDp4lwGgo#t=9m12s

 

 
Bezpieczne po??czenia? PDF Drukuj Email
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 

 

Edward Snowden
Edward Snowden photo
Wiadomo, ?e Ed Snowen co jaki? czas podaje nam gar?? ogólnych faktów na temat poufno?ci naszych E-maili, danych itd. Tym razem Snowden zaszokowa? wszystkich prawdziw? bomb?. Otó? standardowe programy do szyfrowania, (prawdopodobnie SSL) s? skopane ju? na etapie projektowania, ?eby NSA mog?o sobie poogl?da? conieco.

W czym problem?

O ile dobrze mi wiadomo, algorytm AES jest standardem w dziedzinie algorytmów szyfrowania, przy którym majstrowa?o m in. NSA. Gdy wy?aniano algorytmy szyfruj?ce na zasadzie konkursu, szyfr Rijndael sta? si? standardem, ze wzgl?du na optymalne wywa?enie mi?dzy moc? szyfrowania, a szybko?ci?, Przegra? z nim ciut wolniejszy, otwarto?ród?owy Twofish, który podobno nie zosta? nigdy z?amany. Jako ?e AES jest standardem, ja osobi?cie postanowi?em u?ywa? do szyfrowania zarówno twofish jak i AES, Mo?e to co? pomo?e. Poza tym mo?liwe, ?e jak SSL jest skopany, nale?a?oby szyfrowa? dane jeszcze przed wysy?aniem czegokolwiek, co uniemozliwi/utrudni deszyfrowanie na etapie wysy?ki danych. Niestety, jak zwykle Snowden nie podaje jakichkolwlek szczegó?ów, a mówi ogólnikami, wi?c w?a?ciwie nie wiadaomo, jak temu przeciwdzia?a?, lub chocia?by utrudnia? dla NSA zadanie.

Jedyne co pozosta?o na pocieszenie, to to, ?e USA na szcz??cie nie s? skore do wspó? pracy z byle kim, wi?c np polskie s?u?by specjalne mog? sobie conajwy?ej poprosi? o rozkodowanie czego?tam i najcz?sciej dosta? odpowied? odmown? odno?nie dalszego przekazanie informacji.

Zmieniony ( 09.11.2013. )
 
« poprzedni artyku┼é
RocketTheme Joomla Templates website monitoring service