Mein Kampf mit Karten - moja walka z kartami PDF Drukuj Email
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Spis treści
Mein Kampf mit Karten - moja walka z kartami
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5

Wst?p

Wczoraj z okazji zbli?aj?cego si? ko?ca wa?no?ci mojej starej karty, otrzyma?em  zapakowan? w standardow? kopert? o standardowych proporcjach typowych dla koperty wysy?anej do mnie przez BZWBK. Juz od paru miesi?cy s?ysza?em o wciskaniu na si?? przez banki kart z technologi? NFC. Mia?em jednak nadziej?, ?e mój bank nie da si? zwie?? pustym obietnicom zabezpiecze?.

NFC - Near Field Comminication - komunikacja bliskiego zasi?gu jest odmian? RFID stosowan? w kartach p?atniczych i smartfonach do autoryzacji p?atno?ci zgodnych z systemami Visa i MasterCard. Obiecywane przez producenta 10cm zasi?gu jest warto?ci? dotycz?c? standardowej anteny zamontowanej z typowym terminalu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, ?eby zmontowa? anten? ?api?ca sygna? z odleg?o?ci 250cm  lub wi?kszej - to tylko kwestia anteny i jako?ci wzmacniacza, a to ju? praktycznie krok ku zdalnej inwigilacji..?eby tego by?o ma?o, wydawcy kart pokpili totalnie filozofi? zabezpiecze? jako takich. O ile karty mo?na uzna? za w miar? zabezpieczone, o tyle sama karta zapewnia transakcje bezstykowe bez ?adnej autoryzacji do limitu 50 PLN, co w przypadku terminali dzia?ajcych w trybie ofline, oznacza: bez kontaktu z bankiem,czyli ze bank nic nie wie o jakichkolwiek limitach, do pierwszego kontaktu terminalu z bankiem. ?eby by?o ?mieszniej, pomimo zapewnie? wydawców, transmisja jest w?a?ciwie nieszyfrowana, bo nie chce im si? inwestowa? w nadmierne zabezpieczenia  wi?c ka?de CBA czy inne ABW mo?e sobie spokojnie ciebie ?ledzi? znaj?c tylko numer twojej karty, nawet je?li nie u?ywasz jej w sklepie, a tylko nosisz przy sobie.

Generalnie nie mam nic przeciwko nowinkom czy nawet p?atno?ciom zbli?eniowym, ale pod warunkiem, ?e s? opcjonalne, a nie narzuconemi przez bank lub producenta kart p?atniczych.

W dalszych cz??ciach znajdziesz metody walki z NWO na polu RFID i NFCZmieniony ( 07.10.2013. )
 
RocketTheme Joomla Templates website monitoring service